ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล C C C

วิธีใช้งานระบบ

1.การลงทะเบียนสมาชิก

การลงทะเบียนสมาชิก สำหรับเจ้าของรถร่วมบริการที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

เลือกประเภทบัญชี บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล และกรอกข้อมูลตามฟิลด์ที่กำหนด

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลดังนี้

 • รหัสลูกค้า (Ref No.1) * ผู้ลงทะเบียนสามารถดูวิธีนำรหัสลูกค้าจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในแต่ละเดือน
 • หมายเลขโทรศัพท์ *
 • ชื่อ *
 • นามสกุล *
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
 • อีเมล (สำหรับใช้รับข้อมูลข่าวสาร และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน)

1.2 กรณี นิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลดังนี้

 • รหัสลูกค้า (Ref No.1) * ผู้ลงทะเบียนสามารถดูวิธีนำรหัสลูกค้าจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในแต่ละเดือน
 • หมายเลขโทรศัพท์ *
 • ชื่อบริษัท *
 • สาขา
 • รหัสสาขา
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
 • อีเมล (สำหรับใช้รับข้อมูลข่าวสาร และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน)
 • หนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก) *

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกเลือก ยอมรับ “เงื่อนไขการใช้งานระบบ” และ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” จากนั้น

คลิก เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเตือนการลงทะเบียนสำเร็จ

และส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กรณีกรอกอีเมลในข้อมูลลงทะเบียนจะได้รับอีเมลดังภาพตัวอย่าง ให้รอ 1-7 วันทำการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อนุมัติการลงทะเบียนและสามารถเข้าใช้งานระบบได้


เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะได้รับอีเมลอีกฉบับ ดังภาพ สามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งในอีเมล2.การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

การลงชื่อเข้าสู่ระบบ (Sign In) สำหรับเจ้าของรถร่วมบริการ ที่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงค์ เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Sign In)

ต้องกรอกข้อมูลการลงชื่อเข้าสู่ระบบ ดังนี้

 • username หรือชื่อผู้ใช้งานระบบจะใช้ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท) แทน username
 • password หรือรหัสผ่าน ระบบจะตั้งรหัสผ่านเริ่มต้นให้เป็นข้อมูล รหัสลูกค้า (Ref No.1) ตามที่ปรากฏในเอกสารใบแจ้งหนี้

จากนั้นคลิก เพื่อยืนยันการลงชื่อเข้าสู่ระบบบ

หมายเหตุ ผู้ใช้งานจะลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ หลังจากเจ้าหน้าที่ ขสมก. ได้ทำการอนุมัติการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้3.การเรียกดูข้อมูลหนี้ค้างชำระ

เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเลือกระบบตรวจสอบหนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม ระบบตรวจสอบหนี้ในหน้าแรกของระบบ ดังภาพ

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลนี้คงค้างชำระ พร้อมแสดงวันที่อัพเดทข้อมูลล่าสุด


โดยสามารถเลือกดูข้อมูลของรถ และค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้โดยคลิกเลือกตามเลขทะเบียนที่ต้องการ