ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล C C C

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 จำนวน 675,521 คน
 

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 จำนวน 675,521 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2565 จำนวน 1,362,596 คน

ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

#ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ